Glosar

V

Vasele de alamă şi aramă pentru abluţia rituală

Cană, lighean, rezervor de apă amplasate la intrarea în sinagogă sau vasele se acasă şi pentru bucătărie. Au cunoscut o mare varietate formală şi de tratament.

Vidui

Spovedanie. Se invocă iertare pentru toate păcatele cunoscute și necunoscute. Spovedania se compune dintr-un număr de texte care se spun în rugăciunile zilnice sau în cele de Iom Kipur.

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță