Glosar

B

Bahur

Tânăr necăsătorit;
student în yeshiva.

Bar-Mitzva

Fiu al poruncii. Ceremonialul care marchează trecerea de la copilărie la adolescenţă, împlinirea maturităţii şi responsabilităţii religioase de către băiat la împlinirea vârstei de 13 ani.

Basar beHalav

Carne în lapte- legea separării alimentelor, interdicţia consumării cărnii împreună cu laptele.

Bein haMetsarim

Între limite. Cele 3 săptămâni dintre 17 Tamuz şi 9 Av.

Beit Midrash

Casă de studiu.

Beit-Hamikdaș

Templul din Ierușaalaim, distrus pentru prima dată de Nebukadnețar și a doua oară de Titus, pentru a cărui reclădire ne rugăm în toate zilele noastre.

Bet hakneset

Casa adunării destinată rugăciunii comune şi studiului Torei în comun/sinagoga.

Bet hamidras

Casa învăţăturii, de obicei de dimensiuni mai reduse şi în care pe durata zilei se desfăşura învăţământul religios/sinagogă.

Bet tefila

Casă de rugăciuni, atribuindu-i-se tradiţional mai mult sensul dimensional decât cel spiritual sau arhitectural/sinagogă.

Bet-Din

Casă de judecată (tribunalul) a comunităţii, curte rabinică.

Bet-Din-Tzedek

Casă de judecată, curtea rabinică a comunităţii hasidice.

Bicurim

Primele fructe date ca ofrandă la Templu.

Bikur Holim

Vizitarea bolnavilor.

Bima (Almenor)

O platformă rezervată cititorului cărţilor sfinte, specifică lăcaşurilor evreieşti, pe care se află un pupitru (amud), unu sau două candelabre cu câte 1, 8 sau 9 braţe şi se asigură eventuala instalare a baldachinului pentru nunţi- hupa.

Birchat Hamazon

Rugăciunea de după masă (popular se numește și “Bencen”).

Biur

Explicaţie. Comentariul biblic al lui Moses Mendelssohn pe care îl ataşează la traducerea în germană a Torei pe care o realizează în 1783.

Brit Mila

Ceremonialul de circumciziere.

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță