Glosar

( A

(Ben) Adam Lachavero

Atitudinea omului față de aproapele său. Aceasta expresie se referă la îndatoririle omului față de aproapele lui, în calitate de membru al societății.

(Ben) Adam Lamakom

(Între) om și Dumnezeu. Aceasta se referă la îndatoririle omului față de Dumnezeu.

Acum

Cei ce venerează stelele şi sorocul (referire la păgâni).

Adam

Derivă din ebraicul “adama” (pământ), ca indicație că omul este creat din pământ. Cuvântul Adam, care se găsește în Biblie, pote fi utilizat în sens de “ființă umană”. Trăind în Gan Eden, împreună cu Eva și nesocotind porunca divină de a nu mânca din Arborele Cunoașterii, au fost siliți să părăsescă Paradisul.

Adam Kadmon

Primul om. Cabala sugerează că Dumnezeu a creat la început un om ceresc sau un “om ceresc”, ca imagine perfectă a Logosului. Ulterior a fost creat un om din pământ, înzestrat cu însușiri pământești.

Adar

Luna a douăsprezecea din calendarul ebraic, în care avem două momente aniversare importante: 7 Adar — ziua nașterii dar și a morții lui Moșe Rabeinu și 14 Adar — sărbătoarea de Purim.

Admor

Inițialele cuvintelor: Adoneinu, Moreinu, Rabeinu (Domnul nostru, Învățătorul nostru, Rabinul nostru). Denumire dată conducătorului spiritual al unei comunități hasidice. Imediat după decesul unui admor, hasidimii numeau altul, născându-se astfel dinastiile admorimilor.

Adon Olam

Imn de slavă închinat Divinității.

Adoni Avi Mori veRabi

Domnul, Tatăl şi dascălul meu, rabinul.

Aguna / Agunot

Starea unei femei căsătorite al cărei soţ a dispărut fără urmă şi care nu se poate recăsători până poate să facă dovada decesului acestuia sau să obţină un get divorţ rabinic.

Ahad Haam

Scriitor și filozof evreu renumit.

Aharit ha-Iamim

Este o noțiune contrară celei de Apocalips. Viziunea timpurilor mesianice (întreținerea suferințelor, după care în Univers vor domni binele și pacea universală).

Ahava Rabba

Dragoste imensă. Titlu dat de rugăciunea importantă care precede ruga de șema Israel, în cadrul serviciului divin de dimineață. În această rugăciune este evocată dragostea care-i leagă pe patriarhi de Dumnezeu, credința nestrămutată în învățăturile Lui și este formulată speranța că El va arăta aceeași dragoste față de toți fiii Săi.

Ahavat Olam

Dragoste veșnică. Este o formă mai scurtă a lui Ahava Rabba. A doua din cele două rugăciuni care preced șema Israel în cadrul serviciului divin de seară, în ritualul așkenaz.

Akiva

Rabi Akiva este unul dintre cei mai de seamă Tanaim, care a trăit prin anii 50–137 e.a. El a jucat un rol important în revolta condusă de Bar Kohba împotriva Imperiului roman. A murit ca un martir, ucis în torturi, din ordinul împăratului Hadrian.

Alav Hașalom

Pacea sa fie cu el. O expresie utilizată când ne referim la un decedat. Forma feminină este Aleia Hașalom.

Alef - Beif

Alfabetul ebraic.

Aleinu

Rugă de încheiere la șaharit sau Musaf, Minha și Maariv.

Alfabetul ebraic

Asociind literelor si o anumita valoare numerica- simbolistica inscripţiilor poate fì extrem de subtila si chiar ierarhizată. Inscripţiile conţin frecvent citate din Tora sau cântece religioase tratate decorativ, locurile predilecte fiind la intrare şi ca frize pe dulapul pentru sulurile Torei. Un element frecvent este notarea datei înălţării sinagogii pe faţadă.

Alilat Dam

Calomnia omorului ritual (minciuna despre sacrificarea de copii pentru azima de Pesah).

Aliya

Urcare;
Reîntoarcerea evreilor în ţara lui Israel;
Onoarea de a urca la Shulhan pentru a citi Tora la ceremonialul religios din sinagogă.

Almenor / bimah / balemer (Amvon)

Unul din cei doi poli ai sinagogii, estradă cu amplasare variabilă funcţie de rit sau comunitate, cea mai frecventă şi tradiţională fiind cea din centrul naosului. Era realizat ca o masă mare, cu orientare spre est şi blatul înălţat pe care se oficia citirea Torei, câte un sul fiind adus pe rând, despachetat şi manipulat de câte doi bărbaţi aşezaţi la stânga şi la dreapta sa. De obicei, locul său era pe prima platformă dar se putea uni şi cu pupitrul solistului/cantorului, în care caz aceasta trebuia mărită prin culisare la dimensiunile minime prescrise de 1,25 m lungime şi 1,02 înălţime. În ritul tradiţional, almenorul era amplasat în centrul sinagogii, înălţat cu 2-3 trepte, cu două accese laterale în împrejmuire, cu patru candelabre în cele patru colţuri, cu masa amplasată în partea estică, elemente care îl individualizau şi îi dădeau un aspect impresionant. Există exemplare din fier forjat, datate secolul XV.

Amalek

Un trib de nomazi descinzând din Esav. Amaleciții au fost primii dușmani pe care i-au avut de înfruntat evreii după plecarea din Egipt.

Amoraim

Comentatori sau interpreți. Numele lor a fost dat unui grup de învățători, din Israelul antic și din Babilon, care au explicat legea iudaică tradițională și religioasă conținută în Mișna, punând in discuție, detaliat, fiecare parte a Mișnei. Amoraimii au trăit aproximativ în perioada 219–500 e.a. și opera lor formează Ghemara, care completează Talmudul.

Amos

Al treilea dintre cei 12 profeți biblici din seria “Trei Asar”, a fost păstor în ținutul Tekoa. Neagreat de conducători prin demascarea de către el a nedreptăților sociale. Amos a fost iubit de popor pentru viziunile sale luminoase asupra viitorului.

Amud / Umed

Pupitrul din sinagogă în care oficiantul rostește rugăciunea. De obicei din lemn sculptat, având pe panoul din faţă piesa de grafică şeviti şi luminat cu sfeşnice (de obicei din alamă şi extrem de încărcate formal).

Amuletă

Putea fi realizată din metal (inclusiv plumb), hârtie. decupaj sau colaj (ca şi obiectul “şeviti”) şi conţinea un text caligrafiat, ornat dacă permitea suportul cu elemente executate în tuş şi colorate. Localizarea tradiţională era în sinagogi sau camera lehuzelor, azi fiind frecventă în muzee. I. Kara îi asociază şi o conotaţie etnografică.

Anexele sinagogii

Erau constituite uzual din:
a. camere pentru rabini şi solişti/cantori,
b. scări,
c. garderobe,
d. sala reprezentanţilor şi a superiorilor,
e. grupuri sanitare,
f. demisoluri sau subsoluri.

Animale predilecte

Ornament-simbol sunt:
Leu- tribul lui Iuda (“pui de leu”, Genesa 49:9, viziunea lui Ezechiel), frecvent pe tablele lui Moise si pe perdeaua ce acoperă Tora, amulete, lampă de Hanuka, cutii din fildeş, mozaicuri de pardosea în sinagogi, pietre tombale, mâner de indicator, decupaje din hârtie, scrieri micrografice în formă de leu, broderii;
Cerbul-pe perdele ce acoperă Tora;
Vulturul-rege al păsărilor, relativ mai puţin frecvent. Este consacrată sintagma “Puternic ca leopardul, iute ca vulturul, agil ca şi căprioara, curajos ca leul” şi reprezentările celor patru animale.

Anusim

Evrei constrânși să renunțe la credința strămoșească, dar care și-o păstrează pe ascuns.

Anșei Knesset Hagdola

Oameni ai Sinagogii Mari. Acesta a fost numele dat unei adunări de 120 învățați, întemeiată de Ezra, cărturar care a trăit aproximativ în 450 î.e.a. Obiectivul acestei adunări a fost fixarea unei legi, predecesoare a Cărții de rugăciune, și instituirea multor binecuvântări și rugăciuni. Oamenii Sinagogii Mari au subliniat faptul că ebraica este limba rugăciunilor și au formulat multe ritualuri, folosite și în prezent.

Apocrife

Denumire dată cărților iudaice din timpul celui de-al doilea Templu, neincluse în Tanah. Ele cuprind probleme de istorie, filozofie, precum și legende.

Arava

Salcia, una din cele 4 specii de plante din ritualul sărbătorii Sukkot.

Arba Parashot

Porţiunile speciale din Sifrei Tora care se citesc la serviciile congregaţionale de dimineaţă în Shabat-urile care precedă Pesah.

Arba’a Minim

Cele patru specii de plante ale Sukkot, lulav (ramură de palmier), etrog (citron), hadas (mirt), arava (salcie).

Arba’a Turim

Patru coloane. Scriere halachica a lui Jacov Ben Harosh care cuprinde patru "coloane”. Orah Hayim (lumina vieţii) care dezbate probleme privind legile rituale, Jore Deah (învăţătura cea dreaptă) care dezbate probleme legate de shekhita şi trefot, idolatrie şi doliu, Even haEzer (piatră preţioasă) care dezbate probleme privind femeia, căsătoria şi divorţul, Hoshen Mishpat (judecată elevată) care dezbate probleme legate de legile civile şi relaţii interpersonale.

Aron kodeş / koideş (Chivot / dulap sfânt)

Dulapul bogat ornamentat şi sculptat folosit pentru păstrarea sulurilor Torei. Amplasat spre Ierusalim (de obicei pe peretele estic al sinagogii) era mobil în perioada începuturilor ritului sinagogal. Era elementul care concentra finisajele şi materialele cele mai preţioase şi aici erau frecvente coloanele sculptate, canelate sau torsadate şi suţinând frontoane bogat decorate; se realiza ca o încăpere boltită, luminată de sus, aerisită, rezistentă la foc şi cu uşi monumentale din lemn sau metal (dimensiuni minime prescrise 1,56 m lăţime şi 2,2 m înălţime) şi stative din piatră sau metal pentru sulurile sfinte. Sulurile erau îmbrăcate cu învelitori din catifea brodată şi ornamentată cu lănţişoare din metale preţioase. În faţa uşilor se plasa o perdea decorată (dimensiuni minime prescrise 1,88 m lăţime şi 3,15 m înălţime). Chivotul trebuia să fie vizibil de pe fiecare loc al bărbaţilor, ca elementul cel mai sacru din sinagogă (astfel că în modelele germane era supraînălţat cu încă 8 trepte şi avea un ancadrament propriu). Piatra a devenit materialul de predilecţie şi aici erau concentrate materialele cele mai preţioase şi execuţia cea mai îngrijită. Spaţiul dintre el şi pupitrul predicatorului trebuia să permită deschiderea uşilor şi desfăşurarea procesiunilor de ducere/aducere a sulurilor.

Aruh

Dicționar al Talmudului, întocmit de Natan ben Iehiel, din Roma (1035–1106).

Aseret Yemey Teshuva

Cele zece zile de penitență. Acestea încep cu Anul Nou iudaic (din prima zi a lunii Tișri), și țin până la Iom Kipur (Ziua iertării). În timpul acestei perioade, evreii au datoria să-și facă un bilanț sufletesc al comportării lor morale și religioase și să se străduiască să-și îndrepte greșelile.

Atara / ature / oţara

Bordură decorativă (brodată, ţesută sau lucrată de ceaprazari din fir şi şnur metalic) cusută la marginea superioară a Talesului de rugăciune.

Av

Lună a calendarului evreiesc şi corespunde lunilor iulie-august din calendarul gregorian.

Av-Bet-Din

Judecătorul principal şi rabin.

Aveira

Abatere de la legea iudaică.

Avot

a) Denumirea comună a patriarhilor, părinții neamului lui Israel.
b) Tractat în “Mișna” (culegere de aforisme, comandamente morale și indicații de conduită aparținând autorilor acestei cărți, redactate timp de 500 de ani, din secolul al III-lea î.e.a. până în secolul al II-lea e.a.).

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță