Glosar

E

EC Hajjim (Pomul vieţii)

Ornament-simbol, un copac ce-şi întinde ramurile ca simbolistică a vieţii, a omniprezenţei rădăcinilor şi în acelaşi timp apare frecvent pe bagheta ce susţine sulurile sfinte ale Torei şi ca nume al acesteia (Moise I.3:24).

El Male Rahamim

Către cel plin de milostenie. Rugăciune pentru odihna sufletului celui plecat, recitată la mormânt şi la ceremoniile de comemorare.

Eliahu Hanavi

Profetul cel mai iubit de popor. Jețul pe care se face circumcizia e al lui. În fiece sâmbătă seara îi cântăm imn de slavă. În seara de Pesah îi deschidem larg ușa casei, ca unui oaspete scump, la Seder. El va fi vestitorul lui Mesia.

Elul

Ultima lună a calendarului religios (corespunde lunilor august-septembrie din calendarul Gregorian). Preludiu de an nou, cheamă la reculegere și pocăință pe credincioși. În această lună, datina orânduiește să se viziteze mormintele rudelor apropiate (Kever Avot).

Erev

Seară. Începutul zilei şi al sărbătorii.

Estrada-platforma

Amplasată la estul sinagogii neologe, suport al Sfintei-Sfintelor, era înălţată şi trebuia să fie accesibilă prin trepte din naos, fiind divizată în două zone, dintre care prima mai joasă (2-6 trepte) spre vest/sală pe care se afla almenorul (de obicei o masă de 1,25 m lungime x 1,02 adâncime x 1,02 înălţime, cu blatul înclinat şi pe care cei doi oficianţi derulau sulul Torei şi sub care erau amenajate dulăpioare pentru diverse obiecte rituale) şi pupitrul cantorului/solistului şi o a doua zonă şi mai înaltă (8-16 trepte funcţie de mărimea sinagogii şi exigenţele curbei de vizibilitate pentru aceasta- sală şi tribune) având în ax pupitrul- amvon, în spatele său şi mai înălţată cu câteva trepte şi cca. 1,9 m distanţă) arca/ aron kodeş iar la stânga şi la dreapta acesteia locurile pentru rabini (exista şi o variantă a aşezării pe platforma de jos a acestora), superiori sau solişti/cantori. Platformele erau, de obicei, împrejmuite cu o balustradă şi, în cazul în care nu erau prevăzute locuri anume pentru cor, acesta trebuia amenajat tot aici, ca şi cele două locuri pentru cei doi oficianţi care se ocupau de sulul sfânt pe parcursul slujbei religioase. Pe estradă erau amplasate locurile rabinilor şi superiorilor şi, indiferent de opţiunea pentru prima sau a doua platformă, ele erau în relaţie de subordonare cu Chivotul Torei.

Etrog

Chitră. Fruct citric întrebuințat la ceremonialul sărbătorilor de Sucot. Simbol al culegerii recoltei de cereale, vin și fructe (Leviticus, 23, 40), etrogul se înmănunchează cu frunze de palmier (lulav), mirt și salcie, în scopul de a arăta egalitatea tuturor creaturilor între ele, fie că sunt frumoase ca etrogul, mărete ca palmierul sau umile ca salcia (Midraș Raba, comentariu la Leviticus, 30).

Even haEzer

Piatră preţioasă. A treia parte a codului lui Josef Karo Shulhan Aruch şi a treia coloană a cărţii Arbaa'a Turim a lui Jacov Ben Harosh.

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță