Glosar

T Ț

T'naim

Act de logodnă. Un înscris tip, care se completează cu anumite date, după caz, și e semnat de cei în drept.

Tablele legii / uniunii

Ornament-simbol, prezente în general deasupra intrării, sunt utilizate din ce în ce mai frecvent din secolul al XIX-lea, asociate compoziţiei axiale a faţadei (mai ales deasupra intrării sau în vârful eventualului pinion) sau, din secolul XX, decorării interiorului.

Tahrihim

Lințoliul alb cu care se îmbracă morții.

Tales-zekl (Pungă pentru talesul de rugăciune)

Asemănătoare cu punga pentru filacterii dar de dimensiuni mai mari şi cu o familie de motive ornamentale diferită.

Talit

Şal. Acoperământ al corpului în formă de şal adoptat ca îmbrăcăminte/obiect de cult purtat cu precădere la rugăciunea de dimineaţă.

Talmid Hacham / Talmidei Hachamim

Disciol înţelept. Denominativ aplicat unor mari învăţaţi, cunoscători desăvârşiţi ai scrierilor religioase.

Talmud Tora

Educația religioasă, învățarea alfabetului ebraic, a rugăciunilor și inițierea în Tora și în regulile ritualului iudaic.

Tamuz

Lună a calendarului evreiesc şi corespunde lunilor iunie-iulie din calendarul gregorian.

Tana / Tanaim

Învăţat. Primii comentatori biblici, secolele I şi II A.D, autori ai primei părţi a Talmudului, Mishna.

Tanach

Denumirea ebraică a Vechiului Testament care este un acronim al celor trei cărţi pe care le cuprinde: Tora, Nevia'im şi Ketuvim.

Tantzba

Fie ca sufletul lui să fie legat de viaţa veşnică. Inscripţie funerară.

Tas (Pectoral)

Table de metal (cizelate sau gravate cu variate motive artistice şi uneori datate) prinse cu un lanţ peste mantela care îmbracă Sulurile Legii.

Tefilat Minha

Rugăciunea de după masă.

Tefilat Shaharit

Rugăciunea de dimineaţă.

Tefilin / Tefilin-zekl (Punga pentru filacterii)

Obiect de cult individual compus din două cutiuţe ce se aşează pe frunte şi pe braţul stâng la rugăciunea individuală. Din catifea sau atlas brodate cu numele logodnicului şi data sau din fire de lână, mărgele, solzi, era confecţionată de obicei de logodnică.

Tehilim

Psalmii. Au fost o mare parte populară a literaturii, recitarea, nu neapărat studierea lor, a fost un ritual, un obicei foarte frecvent.

Terutz

Pretext. Soluţia găsită pentru a demonstra că nu există contradicţie între două decizii halachice care par contradictorii.

Tevet

Lună a calendarului evreiesc şi corespunde lunilor decembrie-ianuarie din calendarul gregorian.

Teșuva

Momentul reevaluării calităților umane, după Marele Rabin Menahen Hacohen.

Tisha beAv

9 Av. Zi de post şi doliu care comemorează distrugerea celor două Temple de la Ierusalim.

Tishri

Lună a calendarului evreiesc ce corespunde lunilor septembrie-octombrie din calendarul gregorian.

Tohorot

Puritate. A şasea secţiune din Mishna.

Tora

Învăţătură. Prima parte din Tanach.

Tosafist / Tosfa’a

Comentator, autor al Tosefta.

Tosafot

Completări. Colecţii de comentarii asupra Talmudului, în special asupra scrierilor lui Rashi, aranjate în ordinea secţiunilor şi tractatelor acestuia.

Trefa / Trefot

Jertfă. Carnea non-kasher, neconsumabila.

Tribunele / balcoanele din sinagogi

Ajung să fie preferate pentru că ar fi conjugat separarea sexelor cu reducerea suprafeţei construite şi puneau probleme de vizibilitate spre bimah, de acces, de dimensionare comode ale scărilor şi de proporţionare a registrelor interioare orizontale ale sinagogii. Din dorinţa de a nu realiza scări de acces şi pante ale tribunelor prea importante, se recomanda o înălţime cât mai redusă deasupra spaţiilor de la parter şi practicarea accesului pe cât posibil la mijlocul înălţimii galeriei. Întrucât femeile nu poartă şalul de rugăciune al bărbaţilor, locurile erau rezolvate fără dulăpior de depozitare şi fără cotiere, păstrându-se blatul pupitrului, o policioară, pentru batistă, poşetă etc, sub acesta şi o rezemătoare pentru tălpile picioarelor, realizată de obicei dintr-o scândură înclinată. Parapetul galeriei ajunge să fie dimensionat în secolul XIX cu o înălţime de 94 cm., servind de pupitru pentru primul rând, preocuparea dominantă legată de aceasta era să nu fie prea înaltă, locurile se standardizează la 41-42 cm. înălţimea, 44 adâncimea, 57 lăţimea.Configuraţia spaţiilor pentru femei trebuia să asigure o bună vizibilitate a zonei în care se predica- cel puţin pupitrul trebuia să fie văzut din orice loc.

Tu biShvat

15 Shvat. Sărbătoarea Anului Nou a Pomilor care poartă numele datei din calendar când începe sezonul ploilor în Eretz Israel şi noul an pentru pomi.

Tzadikit

Femeie virtuoasă, dreaptă.

Țadic

Om drept, onest și foarte evlavios. Denumire ce se dădea și rabinilor hasidici.

Țom

Post. Zi în care enoriașii nu mănâncă și se roagă pentru iertarea greșelilor. Asemenea zile se fixează după nevoie sau în vremuri de restriște.

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță