Glosar

I

Iad (Indicator)

Arătător pentru urmărirea textului Torei pe durata lecturii din cadrul serviciului religios. Forme şi materiale diverse, de la simplu beţişor cilindric sau plat cu vârf ascuţit până la sceptru terminat cu o mână cu un deget arătător hipertrofiat şi de la lemn până la fildeş, metal, combinaţii ale acestora şi decoraţii sculpturale sau cu pietre semipreţioase. Când nu era folosit, era agăţat de eţ chaim, ca un element ornamental.

Iahrzeit

Ziua morții unri rude apropiate, după calendarul mozaic. Se ține după părinți, soți, copii și frați. În ajun și în ziua respectivă se fac rugăciunile de Minian (zece bărbați) la sinagogă. Se spune Kadiș și se împart danii pentru sinagogă, Talmud - Tora, etc.

Ieșiva

Ședere, așezământ. Școală superioară, condusă de un “Roș ieșiva” (capul ieșivei) ales dintre marii cărturari ai comunității.

Iluminatul artificial

Devine repede important, datorită orarelor de funcţionare ale sinagogilor şi necesităţilor funcţionale, în principal de lectură, astfel că se trece treptat de la lumânări la gazul de iluminat şi electricitate. Problema noxelor şi evacuarea gazelor arse se pune timpuriu (soluţie intermediară citată fiind încercarea de a evita focul deschis şi soluţia de a scoate corpurile de iluminat în afara sălii de rugăciune, şi interpunerea unui vitraj, experimentate la sinagoga din Berlin şi cărora li s-a reproşat scăderea eficienţei şi randamentului luminos) şi de aici preferarea electricităţii. Pe de altă parte, expresivitatea candelabrelor coroanelor de lumină şi aplicelor decorative era deja consacrată în sinagogi şi trebuia să se regăsească formal/aluziv în noile soluţii.

Inel pentru prosop de sinagogă

Fixat de un susţinător prevăzut în perete şi confecţionat de obicei din alamă. Ornamente din linii curbe sau cu motive florale sau animale (cel mai frecvent cerbi şi păsări).

Iom-Tov

“Zi bună” enumele generic pentru sărbători.

Ivrim

Denumire comună dată triburilor din Israel. Primul ivri a fost Avraham. Ivrim=evrei. Egiptenii foloseau termenul de habirupentru cuceritorii Canaanului, termen care era o variantă a lui ivrim.

Izkor

Ruga de pomenire a morților și făgăduința de a împlini idealul lor, de a împărtăși credinta lor. Se rostește în ultimele zile ale sărbătorilor: Pesah, șavuot, în ziua de șmini Ațeret și de Iom Kipur.

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță