Glosar

R

Ramura de palmier

Ornament simbolizând viaţa şi închinarea in fata divinităţii, componenta a buchetului ritual de la Sărbătoarea corturilor, întâlnită în tratări independente sau compoziţii perpetuate până la vitraliile mai recente.

Rashi

Acronimul lui Rabi Solomon ben Itzhac, cel mai important commentator al Bibliei şi Talmudul.

Rav / Rabi

Domnul. Titlu de recunoaştere a calităţilor şi cunoştinţelor în practică iudaică, formulă de politeţe.

Rimon / ţuţ / eţ chaim

Ornament metalic (de obicei perechi şi în formă de turn sau clopotniţă) pentru capetele (superioare) ale axei pe care se înfăşura sulul sacru de pergament al Torei. Askenazii ar fi avut preferinţe pentru forma de coroană sau măr iar sefarzii pentru cea de coif.

Rosh Hodesh

Prima zi a lunii noi. Unele luni au două zile de Roș-hodeș.

Rosh haShana

Începutul anului. Anul Nou Evreiesc, sărbătoarea toamnei din 1 şi 2 Tishri.

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță