Glosar

N

Naggid

Conducător.

Nashim

Femei. A treia sectiune din Mishna.

Neider

Promisiunea făcută de credincios, după ce a fost chemat la Tora de a face o danie pentru un scop obștesc sau de ajutorare.

Neir Neșama

Lumânare aprinsă în memoria celui decedat, acasă sau la sinagogă.

Ner Tamid

Iluminează chivotul în sinagogă, reprezentând legământul credinţei şi focul perpetuu din Templul din Ierusalim.

Neturei Karta / Natorei Karta

Grup de extremişti ultrareligiosi care consideră întemeierea Statului Evreiesc în Eretz Israel ca păcat şi negare a lui Dumnezeu şi prin urmare nu recunosc Statul Israel.

Nevi’im

Profeţi. Partea a doua din Tanach.

Nezikin

Daune. A patra secţiune din Mishna.

Nisan

Lună a calendarului evreiesc şi corespunde lunilor martie-aprilie din calendarul gregorian.

Nisuin

Ceremonialul de luare în căsătorie.

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță