Turism

Turismul cultural evreiesc

Mircea MOLDOVAN

Încă de la porțile aeriene sau terestre de intrare în Cehia ești întâmpinat cu ghiduri turistice, videocasete, cd-uri, dvd-uri sau pliante cu Paga evreiasca (sinagogi, vechiul cimitir unde poate întâlnești Golemul ș.a.). În Polonia, Cracovia se află sub semnul iudaismului (de la monumentele religioase și până la gastronomie și cafenelele în care te aștepți sa vezi plutind Scripcarul de pe acoperiș) iar circuitul lagărelor este copleșitor. În Ungaria se află cele mai apropiate de noi exemple de reabilitări și conversii ale clădirilor de patrimoniu iar în Budapesta zona dezvoltată în istorie de evrei oferă înclusiv liturghii în maniera neologă. În toată lumea, se dezvoltă, pe lângă centrele evreiești, un nou program arhitectural – muzee ale Holocaustului iar în alte orașe precum Chicago muzeul evreiesc incită la participare, retrăire a timpurilor și a îndeletnicirilor tradiționale prin interacțiune și workshopuri.

Este o caracteristică a vremurilor postmoderne în care arhitectura (în filiația butadei „o imagine = o mie de cuvinte”) devine o resursă și se produc mari migrații turistice cu motivații culturale. Față de abrutizarea prin muncă de la începuturile Erei Industriale, Postindustrialul reduce programatic timpul de muncă și expandează timpul liber care nu mai poate fi valorificat superior și recuperator decât prin loisir. Sporirea duratei de viață a populației aduce un alt aport de călători dintre cei care și-au încheiat activitatea și doresc să se bucure activ de perioada de pensie/retragere. Oamenii realizați încep să-și caute „rădăcinile” și să-și întărească legăturile de familie pornind cu generațiile tinere în adevărate pelerinaje spre locurile de unde au plecat strămoșii. Prosperă forurile genealogice și experții în domeniu, care reconstituie respectivul arbore și locațiile prin care și-a extins ramurile. De aici marile migrații de turism cultural ale vremurilor noastre, aducerea în prim plan a arhitecturii ca și ”carte a omenirii” și reimplantarea unor imagini urbane și configurații arhitecturale la întoarcerea acasă.

Turismul cultural evreiescMircea MOLDOVAN

Trasee turistice

Traseu turistic Oradea

Studiu de caz: Oradea, O Florență evreiască la granița dintre secolele XIX şi XX

Ca studiu de caz, putem analiza Oradea, modul în care evenimentele petrecute în Țările Române în secolul XIX și prima jumătate a secolului XX l-au incitat pe Carol Iancu să le consacre o manifestare științifică prestigioasă sub semnul binomului “permanență și ruptură” (continuitatea care asigură perenitatea poporului ales și schimbările care frizează ruptura/finalizarea luptei îndelungate pentru emancipare și tragedia finalizată în Shoah). Cea mai bună sursă pentru Oradea rămân cercetările doamnei Tereza Mozes (MOZES, Tereza, Evreii din Oradea, Editura Hasefer, București, 1997) și campaniile de relevee și fotografiere efectuate de studenții noștri pe parcursul mai multor ani.

La Oradea emanciparea va ilustra această accepțiune, arhitectura ca și carte a popoarelor și modalitate de apropriere a unui teritoriu care se întâlnește cu poporul evreu, privat de un stat și metaforic obligat să se bată “într-un picior”- religia ca unic sprijin, să construiască în stilul popoarelor înconjurătoare, să suporte alienarea (începând cu cea față de pământ) prin tot soiul de interdicții.

Studiu de caz: Oradea, O Florență evreiască la granița dintre secolele XIX şi XX

Imobile Oradea

Captura harta roadmap Captura harta satelit

Nume (An)ImagineAdresaLongitudine
Latitudine
Casa Adorján I
(1903)
Str. Patrioților nr. 6 colț cu str. Moscovei nr. 421.931194
47.057804
Casa Adorján II
(1904-1905)
Str. Patrioților nr. 421.930968
47.057563
Casa Darvas – La Roche(1910-1911)
Str. Vulcan Iosif 1121.932701
47.055991
Palatul Apollo
(1912-1914)
Str. Republicii 12-12A colț cu Str. Mihai Eminescu nr. 121.934818
47.058759
Palatul Füchsl
(1902-1903)
Str.Independenței, colț cu Piața 1 Decembrie21.933205
47.054281
Palatul Moskovits I
(1904-1905)
Parcul Traian nr. 221.934927
47.058688
Palatul Moskovits II
(1910-1911)
Piața Unirii21.929069
47.054069
Palatul Stern
(1904-1905)
Str. Republicii 10–10A21.934724
47.058772
Palatul Ullmann
(1913)
Str. Mihai Viteazu nr. 221.933259
47.054226
Palatul Vulturul Negru
(1907-1909)
Piaţa Unirii 2-4. și str. Independenței 1. și str. V. Alecsandri 821.929574
47.054913

Sinagogi Oradea

Nume (An)ImagineAdresaLongitudine
Latitudine
Sinagoga Sion
1877
Sinagoga Sionstr. Independenței 22,
Oradea, Bihor
21.93440676
47.05418680
Sinagoga Mare Ortodoxă (Hevra Sas)
1890
Sinagoga Mare Ortodoxă (Hevra Sas)str. Mihai Viteazu 6,
Oradea, Bihor
21.93220735
47.05238129
Sinagoga Moskovits
sec. XX
Sinagoga Moskovitsstr. Crinului 2,
Oradea, Bihor
21.93423510
47.05133597
Sinagoga Ortodoxă
1926
Sinagoga Ortodoxăstr. Primăriei 26,
Oradea, Bihor
21.92294836
47.05673779
Sinagoga Ortodoxă
1908
Sinagoga Ortodoxăstr. Mihai Viteazu 4,
Oradea, Bihor
21.93200350
47.05181843
Sinagoga
1924
Sinagogastr. Tudor Vladimirescu 18,
Oradea, Bihor
21.91982627
47.06031191

Traseu turistic Marcel Iancu

Marcel Iancu — Reper al unei epoci

Importanța menționării lui Marcel Iancu în cadrul reperelor culturale românești din perioada interbelică și chiar din secolul XX depășește actul reverențios al aducerii-aminte pentru a trece în domeniul patrimonial ce necesită, în continuare, o atenție deosebită. Într-adevăr, cel mai mare pericol cu care patrimoniul cultural românesc se confruntă nu este atât fragilitatea materială și precaritatea prezervării cât lipsa popularizării și, mai mult, a unei educații în sensul înțelegerii și respectării valorilor. Mediul construit reprezintă un indicator social și cultural de primă importanță iar contribuția arhitectului Marcel Iancu în acest domeniu este cu atât mai valoroasă cu cât este considerat principalul personaj în transmiterea valorilor modernismului în arhitectura de la noi. Un traseu turistic care să cuprindă principalele creații ale arhitectului din București reprezintă o întoarcere în timp într-o epocă marcată de schimbări profunde în cultura și civilizația românească și, mai mult, europeană și o privire introspectivă înspre un tip de atitudine față de creația arhitecturală și artistică.

Născut la 24 mai 1895 la București, Marcel Iancu va ajunge la Zurich în 1915 pentru a studia arhitectura. Aici, împreună cu Tristan Tzara, Hugo Ball și Jean Arp fondează mișcarea de avangardă Dada, la Cabaretul Voltaire. O dată întors în România va fonda, împreună cu fratele său, Biroul de Studii Moderne, un birou de proiectare prin intermediul căruia va căuta să pună în practică ideile moderniste cu care intrase în contact în Occident. Chiar dacă publicul va privi la început cu reticență construcțiile construite după noul stil, în scurt timp modernismul va fi adoptat pe scară largă în proiectarea noilor imobile bucureștene.

Marcel Iancu — Reper al unei epoci

Imobile Marcel Iancu

Captura harta roadmap Captura harta satelit

Nume (An)ImagineAdresaLongitudine
Latitudine
Imobilul Herman Iancu
Ianuarie 1926 — autorizația de construcție
Strada Trinității nr.33 (actuala Dr. Maximilian Popper nr. 55), București26.121790
44.426808
Vila Jean Fuchs
Iulie 1927 — autorizația de construcție
Strada Negustori nr.33, București26.112498
44.435327
Vila Maria Lambru
Iulie 1928 — autorizația de construcție, este finalizată în 1929
Strada Popa Savu nr.5, București26.084944
44.460290
Casa “Poldi Chapier”
Aug. 1929 — autorizarea proiectului de construcție
Intrarea General Ipătescu nr. 426.117455
44.440247
Vila Florica Cihăescu
construcția este finalizată în 1929
Șoseaua Kiseleff nr.49, București26.078933
44.465221
Vila Paul Iluță și laboratorul
1931 — vila, 1935 — laboratorul
Strada Olari nr.23, București26.117868
44.439261
Imobilul Clara Iancu
Mai 1931 — autorizația de construcție
Strada Caimatei nr.20, București26.108652
44.436307
Vila Paul Wexler
Iunie 1931 — autorizația de construcție
Strada Grigore Mora nr.36, București26.087758
44.464124
Vila Jean Juster
Septembrie 1931 — autorizația de construcție
Strada Silvestru nr.51 (75), București26.115835
44.443305
Imobil Jacques Costin
Februarie 1933 — autorizația de construcție a proiectului
Strada Paleologu nr. 526.111262
44.435308
Imobilul Solly Gold
Martie 1934 — autorizația de construcție
Bulevardul Domniței nr.34 (actual Hristo Botev nr. 38), București26.108727
44.432807
Imobil Frida Cohen
Mai 1935 — autorizația de construcție
Strada Stelea Spătaru nr. 17, București26.107013
44.431898
Imobil Alexandrescu
Mai 1935 — autorizația de construcție a proiectului
Strada Traian26.120478
44.441130
Imobilul Poldi Chapier
Iulie 1935 — autorizația de construcție
Strada Dimitrie Onciul nr.16A, București26.119982
44.441063
Imobil Bazaltin
Mai 1935 — autorizația de construcție a proiectului
Strada Ștefan Luchian nr. 326.087715
44.465976
Imobil Strada Luchian
Probabil 1935
Strada Ștefan Luchian nr. 326.112404
44.436593
Vila Hermina Hassner
Martie 1937 — autorizația de construcție
Parcul Jianu, parcela 18-19 (strada Pictor Iscovescu nr.32), București26.089402
44.466221
Imobilul David Haimovici
Aprilie 1937 — autorizația de construcție
Strada Olteni nr. 12, București26.110111
44.428836
Vila Emil Pătrașcu
Iulie 1937 — autorizația de construcție
Parcul Jianu, strada V, parcela 6 (strada Pictor Ion Negulici nr.19), București26.089611
44.466682

Traseu turistic Sinagogi București

Așezăminte de cult evreiești din București

Pentru turistul avizat, Bucureștiul continuă să ofere numeroase atracții culturale și istorice, mărturii ale unor timpuri apuse. Intervențiile de ordin urbanistic din perioada comunistă au afectat multe zone istorice centrale, schimbând denumiri și chiar trama stradală. Din păcate, căderea regimului comunist nu a adus cu sine o schimbare importantă de atitudine în ceea ce privește patrimoniul arhitectural, acesta fiind afectat pe de o parte de lipsa de fonduri pentru conservare și restaurare și, pe de altă parte, de presiunea economică ce a determinat dezvoltări imobiliare improprii în aceste zone istorice. Cu toate acestea, o parte a patrimoniului arhitectural evreiesc continuă să dăinuie, atenția asupra acestuia crescând în ultimii ani, o dată cu conștientizarea valorii acestui patrimoniu.

Așezăminte de cult evreiești din București

Temple și sinagogi existente în București administrate de FCEMR

Captura harta roadmap Captura harta satelit

Nume (An)ImagineAdresaLongitudine
Latitudine
Templu Unirea Sfântă
1836
Templu Unirea Sfântăstr. Mămulari 326.10791400
44.42842400
Templul Hevrah Amuna
1926
Templul Hevrah Amunastr. Vasile Toneanu 4826.12788600
44.42045100
Sinagoga Esua Tova
1827
Sinagoga Esua Tovastr. Tache Ionescu 926.09746337
44.44429878
Sinagoga Mare
1846
Sinagoga Marestr. Vasile Adamache 1126.10861100
44.42958900
Templu Coral
1866
Templu Coralstr. Sf. Vineri 9-1126.10840800
44.42945700
Sinagoga Bet Hamidras
1812
Sinagoga Bet Hamidrasstr. Mosilor 7626.10632700
44.43199400
Sinagoga Ajutorul
1932
Str. Barseanu Andrei 626.125203
44.424862
Capela Cimitirului Evreiesc (f. Sefard)
1865
Soseaua Giurgiului26.096669
44.402844
Capela Cimitirului Filantropia (f. Israelit)
1908
Bd. Mihalache Ion 89-91 (f. 1 Mai)26.073622
44.458811

Temple și sinagogi existente desacrate neadministrate de FCEMR

NumeAdresaLongitudine
Latitudine
Sinagoga Crezul (Oiel Moise)Str. Mihail Eminescu 14326.114276
44.447269
Sinagoga Azilului de Batrani ElisabetaStr. Prof. Ion Filibiliu 7-926.114415
44.429095
Sinagoga Sefer (Cartea Sfanta)Str. Constantin Georgescu - Dridu 326.138260
44.441984
Sinagoga Uniunea SpiritualaStr. Popa Soare 1826.114456
44.434391
SinagogaCl. Rahovei 63 (Str. George Georgescu 27)26.093858
44.424678
Sinagoga Dr. Rabin HalevyStr. Remus 626.115896
44.432428
Sinagoga Scolii Comerciale Gimnaziale, elementare Cultura - Max AsielStr. Sborului 1326.111050
44.433322
Sinagoga Scolii Culutra (Cultura Primara)Str. Sevastopol 4326.086486
44.450142
Sinagoga Spitalului Caritas (la Noua Maternitate)Str. Traian 2926.118777
44.427766

Alte trasee turistice

Harta principalelor trasee de legătură între obiectivele din Transilvania cu kilometrajul aferent

Principalele trasee de legătură între obiective cu kilometrajul aferent

(Nota: Pe DVD există harta principalelor trasee de legătură între obiectivele din celelalte provincii istorice.)

Harta diversității evreiești din România

Harta diversității evreiești din România