Glosar

M

Maariv

Rugăciune de seară.

Maftir

Ultimul credincios chemat la Tora, căruia i se recitesc ultimele versete ale pericopei. El face apoi lectura unui fragment din profeți (Haftara), al cărui subiect are legătură cu cel al pericopei.

Maggidut

Arta de a predica.

Magid

Predicator, cel care relatează.

Mahzor

Manuscris. Carte de rugăciuni pentru Pesah, Șavuot, Sucot, Roș Hașana, Iom Kipur.

Majghiah

Supraveghetorul ritual (la carne, azimă sau alte alimente rituale).

Makhaloket

Dispută. Contradicţia dintre doi rabini în probleme de halacha.

Malbush Erumim

Colectare de îmbrăcăminte.

Marheshvan / Hashavan

A 8-a lună din calendarul evreiesc.

Masekhnet

Tratat Talmudic.

Mazal tov

Noroc bun. Este o urare și o felicitare ce se face la ocazii fericite ca: nașteri, nunți, etc.

Maţe-zekl (Punga pentru azimă)

Din catifea, atlas, pânză sau canavs brodate cu binecuvântări, motive decorative (frecvent flori) şi având trei compartimente, era folosită în ceremonialul primelor două seri de Pesah.

Maţeva / Maţeive (Piatră tombală)

Dimensiunile, proporţiile, sculptura, caligrafia, simbolica sunt diferite în timp şi spaţiu.

Mațot

Azime, pâine nedospită, ce se consumă în zilele de Pesah, în amintirea ieșirii din Mițraim, când strămoșii au fost izgoniți în miez de noapte de Faraon și aluatul lor n-a mai avut timp să dospească.

Mefulpal

Subtil. Persoană de mare perspicacitate intelectuală, minte ageră.

Meggila (Meghila)

Textul “Meghilei Esterei” caligrafiat pe pergament. Frecvent bogat ilustrat sau enluminat şi păstrat în toc de lemn sculptat sau argint decorat.

Meier Baal-Nes

Personajul legendar în numele căruia se strângeau bani pentru întreținerea cărturarilor săraci din Eretz Israel. Nu se cunosc date precise asupra acestuia.

Melamed

Învățătorul de la Talmud Tora.

Melave Malca

Însoțirea reginei. Denumirea mesei din seara de Șabat. Prilej, mai ales pentru hasidimi, să povestească legende din viața figurilor intrate în folclorul evreiesc; se cântă felurite melodii hasidice.

Menora

Candelabrul cu şapte braţe (de obicei confecţionat din alamă, bronz, metal alb) - ornament-simbol întâlnit în zona mesei de rugăciune, în cele patru colţuri ale almenorului, pe faţadă. La Hanukka lampa utilizată are 8 braţe. Opaiţele amintirii sunt aprinse de Yom Kippur, amintind în sinagogi pe cei morţi. Opaiţul veşnic este cel suspendat în faţa chivotului, fără formă definită, lăsând libertate unor tratări decorative formale.

Menora laichter (Sfeşnice)

De o mare diversitate formală şi ornamentală, erau folosite atât în sinagogă cât şi acasă şi de obicei erau confecţionate din alamă, bronz, metal alb, argint.

Mensa

Masă gratuită (oferită de comunitate celor săraci sau studenţilor săraci din yeshivot).

Metan Tora

Darea Torei. Sărbătoare minoră care urmează după Pesah şi care comemorează transmiterea Legii lui Moise pe muntele Sinai.

Mezonot

Alimente, hrană.

Mezuza

Teacă din lemn, metal, sticlă sculptată, cizelată, gravată diversificat în care se plasa mezuza propriuzisă- un pergament pe care era caligrafiat crezul iudaic “Şema Israel” şi care se fixa pe canatul uşilor, marcând casa unui evreu.

Midrash / Midrashim

Interpretare. Comentariu agadic, interpretare omiletică a textelor religioase.

Midrash Raba

Colecţii clasice de comentarii agadice la Tora şi Hamesh haMeggilot.

Mikra / Mikraot

(versuri din) Torra.

Mikraot Gedolot

Comentarii biblice multiple.

Milhemet Hova

Război din datorie. Obligativitatea de a participa la război a fiecărui bărbat, fără excepţie, în cazul unei agresiuni venite din afară.

Milhemet Rashut

Război profan. Războiul la care participarea este voluntară.

Minha

Rugăciune la apusul soarelui.

Minianul

Reunirea a zece bărbaţi în vârstă de peste 13 ani necesari desfăşurării ritului, putea să denumească, în anumite zone, şi casa de rugăciune integrată în incinta unei locuinţe sau rezultată din transformarea unei locuinţe.

Miniyan

Numărul de cel puțin zece persoane de sex bărbătesc, trecuți de 13 ani, necesar pentru a se putea face rugăciunile în comun. De asemenea și la înmormântări, când se spune Kadiș. Se recomandă ca în jurul muribundului, în ultimele clipe să fie un minian.

Mishlei

Pildele.

Mishloah Manot

Cadou de Purim.

Mishnayot

Paragrafele din cartea Mishna.

Mitsva / Mitsvot

Poruncă. Datorie religioasă, obligaţie.

Mizrah

(şeviti când era amplasat vertical pe pupitrul de rugăciune din faţa oficiantului).

Mișna

Repetare. Învățare. Împreună cu Ghemara constituie Talmudul, adică învățătura orală (Tora Șebealpe).

Moadim Lesimha

Urare de “sărbători vesele”.

Moed

Sărbătoare. A doua secţiune din Mishvna.

More Tzedek

Învăţător al dreptăţii. Autoritate halachica inferioară rabinului.

Morenu

Dascălul nostrum. Titlu obţinut la încheierea studiilor în yeshiva dar care, începând cu secolul XVII, îşi pierde conotaţia strict academică şi devine un titlu de recunoaştere a statutului social.

Morenu haRa

Dascălul şi rabinul nostrum.

Mori veRabi

Dascălul şi rabinul meu.

Motive viticole

Ornamente-simbol, ciorchine, frunza sau vrejuri de viță de vie, apărute în antichitate, asociate bogăţiei Canaanului, consacrate în Evul Mediu şi transpuse în secolele XIX-XX până pe vitralii.

Motsei Shabat haGadol

Ieşirea din Shabat-ul Mare.

Musaf

Rugăciune specială, care se face după citirea Torei, în zilele de sâmbătă, sărbători și Roș Hodeș.

Musar

Etica.

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță