Glosar

Z

Zeraim

Seminţe. Prima secţiune din Mishna.

Zihrono Livraha

Fie-i amintirea binecuvântată. Adaos când se vorbește sau se scrie despre un decedat. Se folosește și termenul Zațal atunci când decedatul era un om foarte evlavios sau un mare învățat.

Zmirot

Cântece la mesele de Șabat; poeme închinate zilei de odihnă și eticii sale.

Zodiacul

Ornament-simbol cu semnificaţie astrală, a apărut încă din antichitate fiind frecvent reprezentat în mozaicurile de pardoseală.

Zohar

"Cartea splendorii”, cea mai importantă scriere kabalista.

Zugrăveala sinagogilor

Deosebit de intreresantă şi diversă sub aspect conceptual şi formal, mergând până la frescă şi punând mari probleme de reconstituire în cazul sinagogilor vechi.

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță