Glosar

P

Pardes

Acronim format din iniţialele a patru metode de interpretare a textului: pa'shat (înţeles simplu), remez (simbolic), drash (homiletic), sod (esoteric).

Parohet / Parihes (Predela)

Cortina de catifea, atlas, brocart (încadrată la partea superioară cu o cortinetă scurtă prinsă pe un suport de metal în formă de arc de cerc) brodată cu texte (adeseori litere decupate din foi de argint), numele donatorilor si data donarii şi motive tradiţionale care acoperă Chivotul pentru Sulurile Legii. Pe vremea Tabernacolului și a Templului toate trecerile dintr-o incintă a lor într-alta erau acoperite cu o asemenea perdea specială.

Parve

Denumirea mâncărurilor care nu sunt nici lapte și nici carne.

Paytan

Poet liturgic.

Pentagrama

Ornament-simbol, era numită Steaua lui David în Evul Mediu şi exista încă din perioada primului Templu, fiind semn oficial regal în Regatul lui Iuda (prezentă ulterior pe steguri: Maroc, China, USA, Babilon, Chaldeea, Parlamentul European, Siria, Turcia, Egipt, URSS).

Perek / Pirkei Avot

Tratatele părinților sinagogii, făcând parte din Talmud. Cuprinde sentințe morale.

Pesah

Trecere peste, protejare. Paştele evreiesc care se sărbătoreşte la 15 Nisan, prima din cele 3 sărbători pelerine. Ea comemorează ieşirea din sclavia din Egipt şi durează 7 zile.

Peshat / P’shat

Simplu. Metodă de analiză şi interpretare strict literală a textului.

Pidiyon haBen

Ceremonialul de răscumpărare a primului născut.

Pilpel / Lepalpel

A studia o problemă din toate punctele de vedere.

Pilpul

Discuţie halachica, dispută argumentare, dezbatere cazuistică de probleme de halacha.

Pinkas / pinkes (catastif)

Proprii unor frăţii, bresle, asociaţii, asociau caligrafia cu elemente grafice elaborate.

Piyutim

Poeme liturghice.

Portrete

Realizate cu respectarea prescripţiilor din literele unor texte biblice sau talmudice pentru perpetuarea memoriei unor rabini, filantropi sau alte personalităţi devenite celebre.

Posek

Persoană calificată de a da decizii halachice, titlul este o recunoaştere a abilităţilor şi cunoştinţelor în domeniul legii iudaice.

Poskim

Verdicte, decizii halachice.

Presinagoga

Avea drept destinaţie desfăşurarea serviciului divin în zilele lucrătoare, când numărul participanţilor la serviciul divin era redus sau cu ocazia altor diverse ocazii. La ocazii deosebite, era bine ca ea să poată funcţiona şi ca o extindere a sălii de rugăciune, de unde recomandarea separării de aceasta prin compartimentări vitrate, pereţi mobili, jaluzele etc. şi orientarea locurilor tot spre est iar ca şi mobilier, conţinea numai pupitrul solistului/cantorului şi, în spatele acestuia, un mic dulap mobil pentru Tora, uneori fiind posibilă reunirea lor cu un blat detaşabil (posibilă amintire a primelor sinagogi, în care intrarea se practica pe latura orientată spre Ierusalim iar chivotul era adus pe un cărucior, n.n.). Acest spaţiu putea lua uneori forma unei capele speciale (sală de rugăciune specială).

Pronaosul sinagogii

Trebuia amplasat pe cât posibil la vest şi căpăta o oarecare dezvoltare întrucât se proporţiona funcţie de volumul întregii clădiri, conţinea amenajările pentru spălarea rituală a mâinilor ca purificare, era în legătură cu garderoba bărbaţilor şi din el debuşau intrările în sala de rugăciune a bărbaţilor şi scările spre balconul/încăperea femeilor.

Psuk / Psukim

Versete biblice.

Pupitrul de predică din sinagogă

Avea cca. 1,02 m înălţime, 0,94 lăţime şi 0,78 adâncime şi era amplasat deasupra pupitrului cantorului şi în faţa Chivotului Torei. Din dorinţa de a nu-l masca pe acesta, ca obiect principal de pe estradă, s-a recurs la supraînălţare cu câteva trepte şi s-a încercat la Viena scufundarea pupitrului în pardoseală în momentul procesiunii cu sulurile sfinte. Sunt citate cazuri anterioare de amplasare a pupitrului de predică/amvon pe un pilon, aidoma celui din bisericile creştine.

Purim

Zaruri. Sărbătoarea din 15 Adar care comemorează salvarea evreilor de la distrugere de către Ester, soţia regelui person Ahasveros.

Pâinea împletită

Pentru anume sărbători sau sâmbătă, cu anume ornamente geometrice su păsări din aluat peste împletiturile etajate.

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță