Glosar

O

Omer

Veche măsură de cereale care se ducea la Templu ca ofrandă a doua zi de Pesah.

Oneg Șabat

Bucuria Șabatului. Denumirea dată reuniunilor din ziua de Șabat în cadrul cărora se cântă Zemirot, cântece de apoteoză a zilei de odihnă a Torei și a lui Israel și se rostesc diferite tălmăciri ale textelor Bibliei.

Orga

Era o dotare care ajunge să fie tot mai des întâlnită în sinagogi, debordând cadrul comunităţilor reformate şi ajungând repede, motivat de o tendinţă evolutivă de contagiune, să frizeze necesitatea. Repede, s-a pus la punct o dimensionare a orgii funcţie de dimensiunile sinagogii respective şi s-au consacrat ca locuri de amplasare cel de deasupra galeriei de la vestul sinagogii sau în spatele chivotului pentru sulurile Torei, în acest din urmă caz pendulându-se între proeminetă afişată vizibil sau mascarea cu o ornamentaţie în continuarea celei de pe dulap (ca la Strasburg).

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță