Glosar

G

Gabbai

Administrator, trezorier al unei sinagogi sau societăţi religioase.

Gabbai Rishon

Trezorier principal.

Gabbai Sheni

Trezorier adjunct.

Galut

Diaspora: țările împrăștierii evreilor.

Gaon

Geniu. Mare învățat. În trecut, capul marilor seminarii rabinice (în special babiloniene).

Garderobele sinagogilor

Trebuiau să fie diferenţiate pe sexe, dimensionate corespunzător numărului de locuri şi legate funcţional cu pronaosul pentru bărbaţi şi, la sosirea scării la partea superioară,cu spaţiile pentru femei.

Gematria

Numerologia. Metodă de exegeză biblică pusă la punct de tanaim-ii sec II A.D, bazată pe interpretarea textului din punct de vedere al valorii numerice a literelor alfabetului ebraic.

Geniza (ascundere)

Încăpere de lângă intrarea în sinagogă, în care se depuneau, în aşteptarea înmormântării, obiecte deteriorate folosite în practica liturgică: cărţi de rugăciune, suluri sfinte, diferite alte obiecte rituale.

Ghemara (G'mara)

Completare. A doua parte a Talmudului, care cuprinde comentarii si interpretari asupra primei parti a acestuia, Mishna.

Ghet (Get)

Actul de divorț religios pe care soţul îl dă soţiei..

Gheula

Mântuirea, nădejdea credincioșilor Torei în vremurile de mântuire din toate suferințele, de pace universală.

Gibzar

Trezorier, casier.

Glila

După desfășurarea sulului de Tora în fața obștii, se înfășoară sulul și se îmbracă în veșmântul exterior.

Gragher (cârâitoare)

Era folosit la pronunţarea numelui lui Haman, în timpul citirii Meghilei Esterei. Utilizare a unui principiu mecanic, cunoscută şi în alte religii.

Grupurile sanitare din sinagogi

Erau necesare datorită specificului vieţii religioase evreieşti în care unele oficii durează mai multe zile întregi. Ele erau dimensionate pe sexe şi în general erau amplasate în clădire, la demisol.

Glosar realizat de:

UTCN-FAU
Director proiect: Mircea Sergiu Moldovan
SEED SOFT
Director: ing. Constantin Norel Cristea
Realizat de: inf. Silviu Alexandru Caporniță