Înapoi la Domenii

Generalități

Generalități Generalități
  • Organizare
  • Știința calculatoarelor
  • Informare Documentare
  • Bibliologie
  • Instituții
  • Publicații

Dacă știința calculatoarelor se leagă de procesarea de informații, domeniul informării și al documentării se vede foarte strâns legat de mijloacele de răspândire a cunoștințelor. O scurtă punere în revistă vorbește mai întâi de monografiile găsite în sinagogi, de prelegeri ale unor rabini în țară, apoi de biblioteci sau alte sisteme pentru împrumutul cărților, apoi, de diferite ziare și publicații și în cele din urmă de anumite evenimente culturale, artistice sau de alt fel făcute de organizații și societăți evreiești. Informarea și documentarea își are istoria în bibliologie și cea mai relevantă radiografie în diferitele ziare, periodice sau broșuri, dar se vede legată și de munca neobosită a unor personalități, savanți care publică lucrări de specialitate sau de popularizare a unor conștințe din diverse domenii și de a căror nume se leagă deseori titluri de periodice sau asociații culturale. Desigur, mai târziu se poate aminti și ramura filmului documentar.

If computer science is related to processing of information, the information and documentation can be seen very closely related to the means of spreading knowledge. A brief formal review of monographs speaks first of that found in synagogues, then of the lectures of some rabbis in the country, then the libraries for borrowing books or other systems, then, the various newspapers and publications and finally the specific cultural, artistic or other Hebrew organizations. Information and documentation has its history in Bibliology and most relevant radiographic various newspapers, periodicals and brochures, but you can see related and tireless work of personalities, scientists who publish or popular literature of conscience from different areas and whose name is often linked titles of periodicals or cultural associations. Of course, later one can remember the documentary film.

Bibliografie:

  • KULLER, Hary, Nicolae Cajal, coord. Contribuția Evreilor din România la Cultură și Civilizație, București, 2004

Autor: drd. arh. Anca Horvath.