Înapoi la Valorificarea patrimoniului evreiesc prin construcție nouă

Ghid informativ de proiectare pentru refunctionalizarea spatiilor unor sinagogi, care nu mai sunt in folosinta ca atare

  • Se va pastra si respecta structura, arhitectura (interioara si exterioara ) expresia artistica şi însemnele religioase şi/sau laice cu caracter mozaic, interioare şi exterioare, caracteristice edificiului existent, asa cum functionat ca sinagoga.
  • Unde este este cazul, să amenajeze în spaţiile nou construite, exterioare clădirii existente a Sinagogii, vitrine în care să expună obiecte reprezentative pentru istoria Comunităţii Evreilor din Gherla is sau Dej, în condiţii agreate de FCER-Comunitatea Evreilor locala
  • să amenajeze pe zidul clădirii, la intrarea de la stradă, o placă inscripţionată, despre istoria cladirii, anul construcţiei, caracterul de monument şi importanţa clădirii ca sinagoga. (va vom furniza aceste date la cerere, dar sugeram ca ar fi util a se initia a o mica cercetare individuala).
  • Solutia propusa nu va permite în incinta imobilului nici un fel de activitate cu caracter cultic al altor religii şi nici manifestări cu asemenea caracter (conferinţe, întruniri, concerte religioase etc.). Nu vor fi expuse însemne ale altor culte religioase.
  • Nu sunt permise activităţi incompatibile cu destinaţia iniţială a clădirii, cum ar fi restaurant, bar, sală de joc, discotecă, baie publica, etc , care sunt incompatibile cu fosta folosinta ca lăcaş de cult mozaic şi edificiu de patrimoniu local.
  • Proiectantul a luat la cunoştinţă restricţiile impuse de specificul acestei cladiri.
  • este interzisă amenajarea de grupuri sanitare cu acces direct din sau în incinta spatiului de rugaciune al sinagogii propriu-zise, (se va cauta solutia cu acces din hol, coridor, sau din exterior daca este cazul) proiectantul fiind obligat să găsească soluţii alternative, ce vor respecta restricţiile specifice imobilului.
  • nu se va permite programarea, în nici o împrejurare, în cadrul oricarei manifestări culturale ce va avea loc în acest spaţiu, a unor activităţi sau creaţii cu caracter rasial , sau care să contravină spiritului de înţelegere şi frăţietate care caracterizează viaţa spirituală a evreilor si buna intelegere intre diferite grupari etnice si religioase.

Nota: Acesta este un ghid informativ pentru scopuri didactice (intocmirea unei teme proiect pentru studenti de arhitectura, anul 4) si nu reprezinta ca atare, in niciun fel, un act oficial emis de FCER.