Înapoi la Valorificarea patrimoniului evreiesc prin construcție nouă

Tema 1.
Centru Cultural STR. Barițiu, Cluj-Napoca

Anul IV, ANUL UNIVERSITAR 2009/2010, SEMESTRUL II

LANSAREA TEMEI: 22 Februarie 2010, ora 9,00

SCHIȚA DE PROIECT: 03 Martie 2010, ora 15,00

CORECTURA PANOU 1: 17 Martie 2010, ora 15,00

CORECTURA PANOU 2: 31 Martie 2010, ora 15,00

PREDARE: 14 Aprilie 2010, ora 15,00

A. CONSIDERAȚII GENERALE.

După 1990, centrul istoric municipiului a atras atenția investitorilor iar strada Barițiu a fost unul din locurile în care s-au implementat mai multe obiecte arhitecturale, mai mult sau mai puțin discutabile în acest context. Presiunea rămâne în continuare considerabilă întrucât dezechilibrele sunt vizibile cu ochiul liber și pot constitui alibi pentru noi intervenții.

Pentru a nu se repeta demolarea sinagogii Poale Tedec, așa cum s-a petrecut cu ocazia celei existente pe actuala Casă de Modă, zona acesteia ar trebui să facă obiectul unei reflexii responsabile și calificate iar cadrul universitar pare a fi cel mai indicat pentru aceasta.

B. ELEMENTE DE TEMĂ:

Sinagoga este mărturie a modului de organizare al comunităților mozaice ortodoxe din prima jumătate a secolului XX: o clădire de cult amplasată într-o incintă cu locuințe și magazine spre stradă, ale căror resurse erau destinate întreținerii și acțiunilor filantropice.

Diminuarea membrilor etniei a dus la desacralizarea lăcașului de cult și decăderea ansamblului. Știind că în lipsa unor funcții viabile restaurarea nu este eficientă în timp, propunem studiului remodelarea zonei cu una din aceste două funcțiuni, la alegerea autorilor:

 1. Centru de artă contemporană (spații pentru desfășurarea activităților, spații de expoziție, galerie cu vânzare, centru de conferințe, spații administrative, eventuală cazare, agrement, alimentație publică, comerț, servicii etc.);
 2. Centru cultural-turistic destinat valorificării patrimonial evreiesc similare celor realizate în Cracovia, Praga, Budapesta etc. (centru cultural evreiesc, muzeu, hotel, alimentație publică, cafe-concert, comerț specific, servicii, auditoriu etc., eventuala restaurare a sinagogii).

Întrucât este vorba de un proiect de „idee” și cu termen relativ scurt, recomandăm studenților să abordeze o configurație-concept.

Exigențe volumetrice:

 • eventual volum/volume care să înglobeze și să pună în valoare clădirile rămase și memoria locului;
 • restituirea unui aspect coerent în noul context al străzii Barițiu și a frontului clădirilor de pe aceasta spre râul Someș.

Condiții:

 • se va asigura buna funcționare a ansamblului propus, buna sa inserție în oraș, legături optime, evitarea unor eventuale congestii;
 • subsolul va fi prevăzut cu parcaje subterane, grupuri sanitare, dotări și alte servicii publice și specifice activităților propuse;
 • parcări autobuze și autocare.

C. DERULAREA STUDIULUI:

Proiectul va avea ca faze obligatorii:

 • Schița de proiect care să fundamenteze tema de proiectare pentru fiecare student;
 • Corectura la panou 1 care oferă soluția urbanistică pentru ansamblul propus;
 • Corectura la panou 2 care evidențiază propunerile arhitecturale;
 • Predarea finală care încheagă și formalizează propunerile autorilor.

D. PIESELE PROIECTULUI:

Schița de proiect:

 • Plan situație, sc. 1:500;
 • Plan parter și o secțiune, sc. 1:200;
 • Axonometrie sau perspectivă aeriană a propunerii (ideea, la nivel de crochiu).

Corectura 1, la nivel de ciorne, schițe, crochiuri la scară:

 • Încadrarea în zonă, scara adecvată discursului autorului, desfășurarea întregului front de pe strada Barițiu cu materializarea impactului volumului propus;
 • Plan situație cu toate amenajările propuse, sc. 1:500;
 • Secțiune de pe strada Baritiu și până pe malul opus al Someșului care să evidențieze soluțiile de circulație și parcare/garare propuse;
 • O perspectivă aeriană/axonometrie;
 • Minimum o perspectivă la nivelul ochiului.

Corectura 2, la nivel de ciorne, schițe, crochiuri la scară:

 • Planurile tuturor nivelurilor, cu zonificarea funcțională;
 • 2 secțiuni perpendiculare ale ansamblului propus;
 • Elementele de volumetrie și expresie plastică dorite.

Predarea finală:

 • Plan de situație la nivel de reglemetări PUD;
 • Planurile tuturor nivelurilor propuse;
 • 2 secțiuni perpendiculare;
 • 2 desfașurări spre strada Barițiu și spre Someș;
 • 2 perspective: 1 aeriană și una interioară;
 • Memoriu-bilanț al suprafețelor propuse (toate acestea se predau la conducerea grupei);
 • CD/DVD (care se predă la conducerea anului) cu documentarea proiectului și dual (PDF și fișiere ale softului în care s-a lucrat) toate piesele de mai sus.

Derularea studiului:

 • Proiectul se elaborează în echipe de cate doi studenți;
 • La fiecare fază se va face o analiză-corectură;
 • La încheierea studiului se va face o evaluare colectivă și se va căuta montarea unei expoziții sau publicarea;
 • Criteriile după care se va evalua proiectul: 1 punct din oficiu; 3 p. Corectitudinea rezolvării temei, 3.p. Aportul creativ și armonizarea acestuia cu contextul urban; 3 p. Expresivitatea discursului arhitectural și a prezentării.

E. BIBLIOGRAFIE:

 • Colecțiile de reviste din bibliotecile facultății și UTCN;
 • Biennale di Venezia, ARCHITETTURA E SPAZIO SACRO NELLA MODERNITA;
 • Moldovan, Mircea, ISTORIA ARTEI CONTEMPORANE, UT Pres Cluj-Napoca, 2002;
 • Moldovan, Mircea, SINAGOGA – EXPRESIE ARHITECTURALĂ A MONOTEISMULUI, Ed. Paideia, București, 2003;
 • Moldovan, Mircea, ISTORIA ARHITECTURII ȘI ARTEI EVREIEȘTI (note de curs);
 • Moldovan, Mircea, SINTEZĂ ȘI CONTINUITATE ÎN ARHITECTURA ISLAMICĂ, Presa Universitară Clujeană, 1996
 • DOCUMENTE DE PRESĂ ȘI INTERNET.

Întocmit temă: Prof. dr. arh. Mircea Moldovan

Șef Catedră Proiectare: Conf. dr. arh. Ioana Agachi