Înapoi la Domenii

Filosofie, Phihologie

Filosofie, Phihologie Filosofie, Phihologie
  • Filosofie
  • Psihologie

Domeniul filosofiei a cunoscut, de-a lungul istoriei, reprezentanți de seamă de origine evreiască. Fie că vorbim de începuturi – Biblia și Talmudul, de epoca medievală – Cabala, de epoca modernă sau de contemporaneitate, gânditorii și filosofii evrei s-au afirmat ca nume de primă mărime în gândirea Occidentală, provocând, de fiecare dată, schimbări majore și de durată. Exemplele se întind de la Baruch Spinoza, Moses Mendelssohn sau Husserl, Bergson, Freud etc. Până în zilele noastre, subîntinânzând un areal geografic extins și o perioadă istorică egală cu cea a civilizației occidentale.

În țara noastră populația evreiască este recunoscută ca prim factor în dezvoltarea economică. Mediul economic dificil și mediul social specific a determinat balansarea preocupărilor în zona amintită, însă nu puține sunt cazurile în care regăsim preocuparea pentru studiu, gânditorii evrei demonstrând că evoluția unei societăți se poate face doar pe baza cunoșterii, și mai mult, a dorinței continue de a desoperi resorturile intime ale mecanismelor care o constituie. Combinată cu o anumită aplicație pentru studiul categorial, aceasta a dus la dezvoltarea și definirea unor ramuri ale științei, la dezvoltarea studiului științific, a metodologiilor. De multe ori găsim personalități enciclopedice, ale căror preocupări acoperă o arie extinsă, cu o erudiție greu de egalat.

In the field of philosophy, throughout history, we find many leading representatives of Hebrew origin. Be it the beginning - the Bible and Talmud, the medieval era - Kabbalah, the modern or contemporary times, the Hebrew thinkers and philosophers represent milestones in the history of western thinking. Examples range from Baruch Spinoza, Moses Mendelssohn and Husserl, Bergson, Freud, etc. until today, undertaking an extended geographical area and an historical period equal to that of Western civilization.

The Hebrew population is recognized as an important factor in the economic development of our country. Difficult economic environment and specific social environment resulted in the orienting of work in the mentioned direction, but not few are cases where we find Hebrew thinkers demonstrating that the development of a society can only be based of knowledge. Combined with a specific application for methodical study, it led to the development and definition of branches of science, the development of scientific studies, the methodologies. Often we find encyclopedists, whose studies cover a wide area with unrivaled erudition.

Bibliografie:

  • KULLER, Hary, Nicolae Cajal, coord. Contribuția Evreilor din România la Cultură și Civilizație, București, 2004

Autor: drd. arh. Cornelia Popescu.