Înapoi la Domenii

Științe aplicate

Științe aplicate Științe aplicate
  • Medicină
  • Tehnică
  • Comunicații
  • Inginerie
  • Tehnologie
  • Transporturi
  • Agricultură

Comunitatea evreiască a reușit să participe la viaţa științifică de pe teritoriul României încă din secolul al XIX-lea. Până la sfârșitul primului Război Mondial au fost nevoiți să îndure nenumărate restricții ale drepturilor cetățenești și le era limitat accesul pe scara socială datorită credinței lor. În perioada interbelică evreii au dobândit cetățenia română, moment în care aportul pe care l-au adus la modernizarea României a crescut considerabil. Au participat la cercetarea, proiectarea și dezvoltarea unor ramuri precum industria, medicina, economia etc. Contribuția cea mai mare au avut-o după al doilea Război Mondial. La începutul anilor `50 au fost înființate institute de cercetări fundamentale și aplicate în toate domeniile. Printre acestea se numără Institutul de Matematică, sub conducerea lui Dimitrie Pompeiu, Simion Stoilow și Miron Nicolescu, Institutul de Fizică Atomică, sub patronajul lui Eugen Bădărău și Horia Hulubei, Institutul de Mecanică Aplicată, sub direcția lui Gheorghe Nicolau, I.S. Gheorghiu și Remus Radulet. Tot în această perioadă mulți evrei aleg calea emigrării în Occident sau în Israel.

Hebrew community was involved in the scientific life in Romania since the nineteenth century. By the end of first World War it had to endure many restrictions on their civil rights and social ladder access was limited because of their religion. Between the two world wars Jews have acquired Romanian citizenship, and with that the contribution to the modernisation of the country has increased considerably by participation in the research, design and development of branches such as industry, medicine, economy, etc.. In the early `50s were established fundamental and applied research institutes in all fields. These include the Institute of Mathematics, led by Dimitrie Pompeiu, Simon Stoilow and Miron Nicolescu, Institute of Nuclear Physics, under the patronage of Eugene Badarau and Horia Hulubei, Institute of Applied Mechanics, under the direction of George Nicolau, IS Gheorghiu and Remus Răduleţ. Also during this period many Hebrew chose the emigration to the West or Israel.

Bibliografie:

  • KULLER, Hary, Nicolae Cajal, coord. Contribuția Evreilor din România la Cultură și Civilizație, București, 2004

Autor: drd. arh. Alexandra Rus.