Înapoi la Domenii

Limbi, Lingvistică, Literatură

Limbi, Lingvistică, Literatură Limbi, Lingvistică, Literatură
  • Limbi, Lingvistică, Literatură

Timp de un secol şi jumătate activitatea literară a evreilor s-a împletit strâns cu literatura şi cultura românească, respectiv cu cea maghiară din Transilvania şi cea austriacă până la primul război mondial.

Deşi lipsiţi de drepturi civico-politice, evreii s-au manifestat din cea de a doua jumătate a sec.XIX atât în publicistică, cât şi în promovarea culturii româneşti ca librari, anticari, traducători. Printre anticarii celebri amintim pe Leon Alcalay, Filip Lazăr, fraţii Şaraga, etc., adevăraţi erudiţi bibliofili, creatori de fonduri rare.

For a century and a half Jewish literary activity was closely woven with Romanian literature and culture, and by the Hungarian and Austrian one in Transylvania until the First World War.

Although deprived of political and civil rights, from the second half of XIX century Jews are active in both literature and journalism, promoting Romanian and Jewish culture as booksellers, antique dealers, translators. Among the famous antique dealers we mention Leon Alcalay, Philip Lazarus, brothers Saraga, etc., true bibliophiles scholars, creators of rare book funds.

Bibliografie:

  • KULLER, Hary, Nicolae Cajal, coord. Contribuția Evreilor din România la Cultură și Civilizație, București, 2004

Autor: drd. arh. Anca Horvath.