Înapoi la Domenii

Matematică, Științe naturale

Matematică, Științe naturale Matematică, Științe naturale
  • Științe matematice
  • Fizică
  • Chimie
  • Astronomie; geologie
  • Biologie; științele naturii

Participarea evreilor la viața științifică a fost determinată de nivelul înalt al școlii românești. Această participare s-a manifestat atât în domeniul cercetării fundamentale și aplicative, cât și al participării active la viața universitară. În diferitele perioade istorice ponderea activităților respective a suferit fluctuații, în funcție de situația social-politică a evreimii.

Încă din prima jumătate a secolului XX, deși au avut posibilități reduse de a activa la catedre universitare, evreii au beneficiat de unele libertăți de a studia, cerceta și publica. Contribuția lor la cercetările fundamentale și aplicative s-a manifestat pregnant mai ales după cel de al doilea război mondial, odată cu crearea – sub auspiciile Academiei Române – a unor institute de cercetare specializate în toate domeniile. Astfel au luat ființă Institutul de Matematică, Institutul de Fizică (devenit ulterior Institutul de Fizică Atomică), Centrul de Chimie Fizică (transformat în Institutul de Chimie Fizică), etc. Au fost înființare, de asemenea, unități de cercetare la filialele din Iași, Cluj și Timișoara.

Jewish Participation in the scientific life was determined by the high level of Romanian school. This participation is manifested both in fundamental and applied research and in active participation in university life. In different historical periods such activities suffered fluctuations, depending on the socio-political situation of the Jews.

Since the first half of the twentieth century, although they had fewer opportunities to act in university departments, the Jews enjoyed some freedom to study, research and publish. Their contribution to fundamental and applied research strongly manifested especially after the Second World War with the creation - under the auspices of the Romanian Academy - of specialized research institutes in all fields. Thus was founded the Institute of Mathematics, Institute of Physics (now the Institute of Atomic Physics), Center for Chemical Physics (transformed into the Institute of Physical Chemistry), etc.. Were set up, also subsidiaries of research units in Iasi, Cluj and Timisoara.

Bibliografie:

  • KULLER, Hary, Nicolae Cajal, coord. Contribuția Evreilor din România la Cultură și Civilizație, București, 2004

Autor: drd. arh. Anca Horvath.